Mišrus mokymasis - kas tai?

   Kompiuteriams ir išmaniesiems įrenginiams skverbiantis į kiekvieną mūsų kasdienio gyvenimo sritį, ne išimtis ir mokymas bei mokymasis. Jau dabar pažangesnės pasaulio šalys aktyviai naudoja mišraus mokymosi metodus. Pažindinamės, atsargiai bandome naudoti ir mes, Lietuvoje. Tad, mišrus mokymasis, kas tai?

   Kalbant apie patį terminą, mišrus mokymasis (angl. blended learning) - tai formalaus mokymosi programa kurioje bent dalis turinio pateikiama per skaitmenines ir (ar) internetu pasiekiamas priemones. 

   

   Šis mokymosi metodas apima ir saviugdos elementus, leidžiančius mokiniui iš dalies kontroliuoti mokymuisi skiriamą laiką, vietą ir trukmę. Šį metodą taikant tradicinėse mokymosi įstaigose kontaktinės valandos su mokytoju iš dalies keičiamos laiku skirtu mokintis kompiuterio ar kito išmanaus įrenginio pagalba. Anglų kalba dažnai išgirsime vartojant ir tokius terminus kaip „hybrid“, „technology-mediated instruction“, „web-enhanced instruction“ ir „mixed-mode instruction“. Ir nors Lietuvoje apie šį metodą kol kas nėra labai aktyviai kalbama, pats terminas pasaulyje paplito jau 2009 metais.

   Tačiau mišraus mokymosi užuomazgas galima atsekti net iki 1960 metų. Jau tuomet Ilinojaus Universitete tradiciniam mokymui į pagalbą atėjo PLATO (angl. Programmed Logic for Automatic Teaching Operations) – viena iš pirmųjų kompiuterinių mokymo programų, veikusi ILLIAC I kompiuteryje. Įspūdinga, kad ši mokymo programa gyvavo itin ilgai. Ji apėmė medžiagą tiek pradiniam lavinimui, tiek koledžo studentams. 

   Daugelis modernių, daugeliui vartotojų (angl. multi-user) skirtų sprendimų buvo sukurti būtent joje – forumai, pranešimų lentos, e. laiškai, dalinimasis ekrano vaizdu, „online“ testai ir net daugelio žaidėjų žaidimai (angl. multiplayer games). 1970-taisiais, naudojant palydovus mokymo procesui padėjo ir realaus laiko video transliacijos. Ir nors tokia mokymo priemonė buvo prieinama ir mažiau raštingiems kompiuterinėse technologijose, tačiau panaudojimą smarkiai ribojo kaina. Pastovios atminties kompaktiniai diskai (pamenat tokius, CD-ROM?) 90-taisiais tapo dominuojančia technologijomis paremto mokymosi forma, kadangi tuometiniai 56k (!) modemai nebuvo pajėgūs palaikyti aukštos kokybės garso ir vaizdo perdavimą. Jau 1988 metais Boing kompanija savo personalo mokymus organizavo naudodama būtent CD-ROM pavidalu platinamą turinį. Interneto plėtra, eksponentiškai tobulėjančios technologijos 2006 metais leido atsirasti nuotoliniam, nemokamam ir viešam bet kam prieinamam mokymo turiniui – pvz. tais metais įsteigtai Khan Academy, savo paslaugas teikiančiai iki šiol.

   Kaip įsitikinome, mokymasis technologijų pagalba arba mišrus mokymasis nėra nauja samprata. Egzistuoja daugelis šio mokymosi modelių, tačiau juos galima sugrupuoti į šešias pagrindines kategorijas:

 

• Tiesioginis vadovavimas mokymuisi. Mokytojas tiesiogiai kontroliuoja (vadovauja) visam mokymosi procesui, į pagalbą pasitelkdamas skaitmeninius įrankius.
• Rotacija. Mokiniai rotuoja tarp savarankiško mokymosi realizuoto prijungtinėmis (on-line) priemonėmis ir kontaktinių valandų klasėse.
• Lankstus. Didžioji dalis mokymosi turinio yra pasiekiama skaitmeninėje plotmėje, o mokytojai gyvai suteikia konsultacijas pagal mokinių poreikį.
• Laboratorinis. Visas mokymosi turinys pasiekiamas skaitmeninėje formoje, tačiau fiksuotoje fizinėje vietoje, pvz. laboratorijoje ar kompiuterių klasėje. Mokantis šiuo metodu mokiniai tuo pačiu lanko ir įprastines pamokas.
• Savanoriškas mišrus mokymasis. Mokinys savo iniciatyva ir nuožiūra pasirenka skaitmeninį mokymo turinį ar kursus, papildančius jo tradicinius mokslus. Modelis itin populiarus tarp Amerikos aukštųjų mokyklų studentų.
• Prijungtinis (on-line) kursas. Visas turinys pasiekiamas skaitmeninėmis priemonėmis, mokymosi procesas vyksta išimtinai kompiuterių ar kitų išmaniųjų įrenginių pagalba. Mokytojas tomis pačiomis priemonėmis atlieka kontrolę ir suteikia reikiamą pagalbą.   

  Esant Jūsų susidomėjimui apie skirtingus mišraus mokymo modelius galėsime parašyti plačiau – ieškokite mūsų Facebook paskyros ir komentuokite, rašykite laiškus, pasiūlymus.

   Tad kokie gi yra mišraus mokymosi pranašumai? Tyrimai rodo, kad toks mokymasis yra efektyvesnis nei grynai tradicinis, kontaktinis mokymasis AR išimtinai prijungtinės (on-line) pamokos. Mišraus mokymo propaguotojai teigia, kad asinchroninių interneto komunikacinių technologijų įtraukimas į mokymosi programas tuo pat metu tobulina asmeniško ir kolektyvinio mokymosi įgūdžius. Pažangių technologijų panaudojimas mokymosi procese pagerina mokinių požiūrį į mokymąsi. Mokiniai ir studentai turi galimybę vienareikšmiškai ir aiškiai įvertinti mokymo turinio suvokimą naudodami kompiuterines apklausos sistemas. Skaitmeninis mokymosi turinys, mokinių pažangos ir įvertinimų skaitmeninė forma leidžia lengvai ir patogiai rinkti pažangumo informaciją, koreguoti kurso medžiagą, adaptuoti ją pagal kintančius poreikius. Kompiuterinės technologijos sudaro galimybę bendradarbiauti mokykloms, universitetams – sudaromos mišrios mokinių grupės, dalijamasi mokymosi programomis. Taip pat, mišrus mokymasis yra vienas iš efektyviausių masinių personalizuoto mokymosi būdų.
Būtų neteisinga nepaminėti ir šio mokymosi būdo trūkumų. Mišrus mokymasis yra itin priklausomas nuo technologinių resursų, kurių pagalba pateikiamas turinys, organizuojamas pats mokymo procesas. Įrankiai (kompiuteriai, išmanūs įrenginiai, programinė įranga) turi būti patikimi, lengvai naudojami ir šiuolaikiški. IT srities išprusimas (jo trūkumas) taip pat gali būti šio metodo taikymo riboklis. Be abejo, kadangi mišrus mokymasis didele dalimi priklauso nuo pačių mokinių suinteresuotumo ir savikontrolės, egzistuoja tikimybė, kad ne su visa mokymo medžiaga bus susipažinta, ar išmokta laiku. Būtinos atitinkamos kontrolės priemonės.

   Tikimės, kad atsakėme į klausimą „mišrus mokymasis – kas tai?“ ir jau netolimoje ateityje galėsime džiaugtis šio metodo sėkmingu plitimu Lietuvos mokyklose, profesinėse mokyklose ir universitetuose.

   Sėkmės moksluose!