Elektroninių pažymėjimų plėtrai - ministerijos nustatytos tvarkos kliūtys

Švietimo ir mokslo ministrės klausiame, ar Švietimo aprūpinimo centras ir toliau elektroninių moksleivių pažymėjimų blankus pirks tris kartus brangiau?

Švietimo inovacijų ir technologijų asociacija 2016 m. gruodžio 16 dieną oficialiu raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją. Kreipimosi tikslas – išreikšti nuogąstavimus ir pateikti konstruktyvią kritiką ministerijos kuruojamai sričiai – elektroninių moksleivių pažymėjimų diegimui ir plėtrai Lietuvos mokyklose.

Rašte atkreipiame dėmesį į 2005 m. rugsėjo 1 d. švietimo ministro įsakymu Nr. ISAK-1801 „Dėl Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintos tvarkos ydingą nuostatą. Šiame dokumente įvardinta, kad elektroninių moksleivio pažymėjimų kortelių blankai gali būti platinami tik ministerijos įstaigos Švietimo aprūpinimo centras. Ši nuostata iš esmės apsunkina švietimo skaitmenizavimo ir elektroninių pažymėjimų plėtrą, sukuria bereikalingas biurokratines kliūtis ir papildomas sąnaudas švietimo sistemų diegėjams.

Asociacija tikisi operatyvaus ir teigiamo ministerijos požiūrio į iškeltą problemą.

Rašto kopiją rasite čia.