Asociacijos nuolatinė ir metinė veikla

Asociacija savo veiklą grindžia informacinių technologijų pažanga ir jų suteikiamomis galimybėmis tobulinti švietimą, ugdymo procesą. Vykdydami įstatuose užsibrėžtus tikslus ir uždavinius nuolatos stebime pasaulines švietimo ir mokslo technologijas, jų vystymąsi. Nagrinėjame kaip kompiuterinės, telekomunikacijų ir kitos priemonės yra naudojamos Lietuvos švietime, aukštajame moksle.

Šių stebėjimų pagrindu nuolatos vykdysime analizę ir teiksime pasiūlymus tiek politinėms partijoms, ministerijoms, kitoms asocijuotoms institucijoms – tiek dirbdami kartu su savo nariais, skatinsime pažangių priemonių ir technologijų taikymą konkrečiose švietimo institucijose.

Mūsų veikla veda prie asociacijos misijos nuolatinio įgyvendinimo, kadangi tobulumui ribų nėra, o mokytis galima ir privalu visą gyvenimą.

Šių metų asociacijos veiklos plane esame numatę:

  1. Šios ir praėjusios Lietuvos Respublikos Seimo kadencijos komitetų darbotvarkių analizė asociacijos veiklos temų aspektu;
  2. Pasiūlymų Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros ir Švietimo, mokslo ir kultūros komitetams dėl informacinių ir telekomunikacinių technologijų naudojimo švietime klausimų parlamentinės kontrolės parengimas;
  3. Nuolatinis bendravimas ir gerųjų praktikų, naujovių sklaida viešojo administravimo institucijose, bendraujant su jų atstovais;
  4. Europos Sąjungos finansinių mechanizmų, struktūrinio finansavimo priemonių analizė, inovacijų diegimo ir plėtros galimybių paieška ir informacijos sklaida tiek tarp asociacijos narių, tiek tarp Lietuvos švietimo institucijų;
  5. Švietimo inovacijų ir taikomų technologijų tyrimas, institucijų apklausos, informaciniai renginiai, ketvirtinės ir metinė analitinės ataskaitos.

Asociacija yra atvira pasiūlymams, rekomendacijoms, taip pat naujų narių priėmimui. Kviečiame prisidėti prie švietimo inovacijų ir technologijų plėtros, esame tikri, kad kartu galime nuveikti žymiai daugiau.